Kiedy do logopedy? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Banasik   
sobota, 26 marca 2011 20:03

Kiedy należy szukać pomocy u logopedy?

 

 


Skontaktuj się z logopedą jeżeli:

* Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której niestety się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.

* Dziecko nawykowo mówi przez nos.

* Dostrzegasz zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka lub masz  wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy.

* Po ukończeniu 4 roku życia dziecko:
- wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź
- zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d na t (dom = tom), w na f (woda = fota), g na k (gęś = kęś), b na p (buda = puta)
- myli głoski dźwiękopodobne, np. c - s (sala = cala), sz - cz i inne.

* Dziecko zniekształca, zastępuje głoski innymi nie znanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia głoskę r.

* Jeżeli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab)

* Rozwój mowy dziecka:

- 2-letniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (wymawia kilka słów),
- 3-letniego jest na poziomie mowy dziecka 1,5 rocznego (tworzy jedynie równoważniki zdań, a słownictwo jest na poziomie dziecka 1,5 rocznego)
- 4-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2-letniego (formułuje zdania proste, słownictwo czynne jest na poziomie dziecka 2-letniego, tj. około 300 słów),
- 5-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2,5-letniego (nadal zdania proste, słownictwo na poziomie dziecka w wieku 2,5 lat),
- 6-letniego jest na poziomie dziecka 3-letniego (pojawiają; się zdania złożone, dziecko wymawia 1000-1500 słów),
- 7-letniego jest na poziomie mowy dziecka 3,5-letniego.

Logopeda szkolny mgr Małgorzata Banasik prowadzi terapię logopedyczną wśród dzieci mających problemy z prawidłową wymową.

Zapraszamy na konsultacje logopedyczne rodziców dzieci już uczęszczających do szkoły oraz tych, którzy dopiero rozpoczną karierę szkolną.