Projekty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Edyta Zdunek   
czwartek, 04 grudnia 2014 18:14

Realizowane programy prozdrowotne:

?Szklanka mleka?(klasy 0 ? VI),

?Owoce i warzywa w szkole? (klasy 0 ? III)

?Jabłka z embarga rosyjskiego?

?Badanie przesiewowe słuchu u dzieci rolników (klasa I)?

Fluoryzacja zębów

 

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe pt. LEPSZA SZKOŁA W ramach tego programu uczniowie klas 4-6 trzy razy w roku piszą testy z matematyki  i języka polskiego tzw. Sesje z Plusem. Ich wyniki są następnie porównywane z wynikami uzyskanymi przez uczniów innych klas ze szkół całej Polski.

 

LEPSZA SZKOŁA

to projekt edukacyjny, który w dotychczasowych edycjach zgromadził ponad 49 tys. nauczycieli i 3 mln uczniów.

Główne cele projektu:


badanie efektywności nauczania
podniesienie poziomu kształcenia
przygotowanie do egzaminów zewnętrznych


Do programów LEPSZEJ SZKOŁY mogą przystąpić tylko nauczyciele, którzy wraz z uczniami korzystają z książek Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

Uczestnicy programów LEPSZEJ SZKOŁY:


otrzymują specjalistyczne testy badające kompetencje uczniów
porównują wyniki klasy z wynikami uczniów z całej Polski
dobrze planują swoją pracę na cały rok szkolny
otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edu

 

 

 

 

Program Unii Europejskiej ?Owoce w szkole? został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównym celem programu są: trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program ?Owoce w szkole? jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owoców i warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:

?świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

?świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki), ?soki owocowe, warzywne oraz owocowo ? warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

Koncepcja programu została opracowana w taki sposób, aby program przyniósł jak najwięcej korzyści dzieciom, a jednocześnie nie stanowił zbyt dużego obciążenia organizacyjnego dla szkoły:

?Kształtuje u dzieci i młodzieży nawyk regularnego spożywania różnorodnych owoców i warzyw poprzez zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do owoców i warzyw, zalecanych do spożycia w codziennej,

?Owoce i warzywa spożywane są w grupie, wśród rówieśników, co sprzyja utrwalaniu się pozytywnych nawyków żywieniowych i przełamywaniu niechęci przed jedzeniem określonych produktów,

?Program stanowić może element różnorodnych inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkole, dotyczących prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez realizowane w ramach programu obowiązkowe działania edukacyjne,

?Kilka wariantów udziału w programie ? szkoła może wybrać najbardziej dogodną dla siebie opcję, tj.: skorzystać z usług dostawcy gotowych porcji owocowo-warzywnych lub samodzielnie je organizować i rozliczać się z ARR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program ?Szklanka mleka?

Nasza szkoła już po raz kolejny bierze udział w programie ?Szklanka mleka?.

 


Poprawiony: czwartek, 28 stycznia 2016 14:40