Konkurs PDF Drukuj Email
Wpisany przez Edyta Zdunek   
poniedziałek, 16 grudnia 2019 12:04„BITWA POWIETRZNA – CO MOGŁO WYDARZYĆ SIĘ W POWIETRZU?”

Szkolny konkurs plastyczny skierowany do uczniów S.P. im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach.


Cel konkursu:

- Plastyczna interpretacja w/w hasła

- Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży

- Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych

- Kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży, wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego

- Promocja szczególnie uzdolnionych autorów, odkrywanie młodych talentów.


Warunki konkursu:

Technika dowolna np.: malarstwo, rysunek, grafika, collage, wyklejanka, itp.

Format pracy: A4 lub A3. Prace muszą być dokładnie opisane literami drukowanymi na odwrocie według wzoru: imię i nazwisko autora, nr klasy, rok szkolny.

Każdy uczeń może zgłosić tylko 1 indywidualną pracę.

Prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła konkursu.


Termin składania prac:

Prace należy składać w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela plastyki/ nauczyciela prowadzącego w terminie: do 6 stycznia 2019r


Uczestnicy:

- uczniowie klas 0 -VIII Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach

Kategorie wiekowe:

I kategoria: kl. 0 – III

II  kategoria: kl. IV  - VIII


Nagrody: nagrody rzeczowe, które będą wręczane na Apelu z okazji obchodów święta Patrona w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach. Protokół z obrad jury zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły.

Uwagi końcowe:

Zgłoszone prace przechodzą na własność szkoły i nie będą zwracane. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z rzeczeniem się praw autorskich. Koordynator konkursu: Angelika Milaniuk-Mitruk

Zapraszamy serdecznie do udziału ! :)Poprawiony: wtorek, 17 grudnia 2019 14:26