Osiągnięcia w I semestrze roku 2013/2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Kaliszewska   
czwartek, 23 stycznia 2014 11:57

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PO I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Stypendia Dyrektora szkoły za wyniki w nauce i zachowaniu otrzymali następujący uczniowie klas IV - VI:

kl. IV: Weronika Dzięcioł, Martyna Sulej, Zuzanna Janczara, Olivia Preihs

kl. V: Weronika Howorus

kl. VI: Alicja Gozdal, Miłosz Cur

Stypendia Dyrektora szkoły za osiągnięcia w sporcie uzyskali następujący uczniowie klas IV - VI:

kl. IV: Zuzanna Janczara, Martyna Sulej, Dominik Supryn, Kacper Koziej

kl.V: Kamila Kur

kl.VI: Daniel Zabielski

Dyplomami za 100% frekwencji wyróżniono 14 uczniów klas 0 - Vi: Błażej Osek, Karol Grzeszczak, Krystian Supryn, Sebastian Cieniuch, Bartłomiej Grzeszczak, Julia Krawczak, Nikodem Łukasiewicz, Karol Osek, Zuzanna Polak, Łukasz Celiński, Zuzanna Janczara, Martyna Sulej, Weronika Howorus, Daria Cieniuch.

W klasach I - III za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce i zachowaniu pochwały uzyskało 18 uczniów na 38  uczęszczających.

W oddziale przedszkolnym 9 dzieci z 22 w bardzo dobrym stopniu opanowało wymagania podstawy programowej.

Średnia frekwencja w szkole - 93%.